fbpx

Програми та розклад

A1

2,5 місяці (40 годин)

3 900 грн.

Ознайомчий розділ: Лексика та комунікація: -Розвиток комунікативних умінь (навичок) - Вчимося презентувати себе та розповідати про свою національність - Побудова складних речень - Вживання кількісних числівників - Розповідаємо про свій вік Граматика: - Алфавіт та вимова - Іменник і прикметник, як частини мови та їх узгодження - Особисті займенники та їх вживання - Дієслово essere (бути) та avere (мати) в теперішньому часі - Означений арктикль - Правильна вимова буквосполучень (s-sc) та (gn-gl-z) та подвоєння приголосних Розділ 1. Для початку Лексика та комунікація: - Спілкування по телефону - Нові знайомства та опис людини - Запит та надання інформації - Як правильно вітатися та прощатися? - Пошанні звертальні форми (Ви - Lei) - Опис зовнішнього вигляду та характеру людини Граматика: - Три дієвідміни дієслова в італійській мові (-are, -ere, -ire) - Теперішній час правильних дієслів - Вживання неозначеного артикля - Ввічлива форма звертання Розділ 2. Дозвілля Лексика та комунікація: - Проведення вільного часу та відпочинок - Запрошення та як краще відмовитись від нього - Наше місце проживання. Вчимося правильно давати свою адресу - Порядкові числівники - Дні тижня. Вчимося правильно вказувати час Граматика: - Теперішній час неправильних дієслів - Модальні дієслова potere, volere, dovere в теперішньому часі - Прийменник в італійській мові Розділ 3. В процесі спілкування Лексика та комунікація: - Засоби спілкування - Вчимося запитувати про робочий графік компанії, магазину тощо. Засоби вираження невпевненості - Розташування предметів в просторі - Вчимося висловлювати вдячність - Місяці та пори року - Обговорення цінової політики Граматика: - Форми й уживання preposizioni articolate (вживання прийменників з артиклями) - Вживання часткового артикля - Фрази для демонстрації місця розташування - Присвійна форма (присвійний відмінок / посесив) Розділ 4. Успішне закінчення робочого тижня Лексика та комунікація: - Розповідаємо про проведення дозвілля - Вчимося висловлюватися в минулому часі - Події, що трапились в минулому, вживання фраз для демонстрації часу - Вчимося запитувати час - Вчимося як правильно робити замовлення та просити меню - Поглиблення знань через застосування набутих навичок Граматика: - Дієприкметник минулого часу - Минулий час в італійській мові - Вживання допоміжних дієслів essere та avere - Прислівник ci в італійській мові - Вживання прислівників часу в минулому - Вживання модальних дієслів в минулому часі Розділ 5. Відпочинок Лексика та комунікація: - Свята: Різдво та Новий рік - Вчимося робити проекти, передбачення на майбутнє - Умовний спосіб - Вивчаємо словосполучення, які знадобляться під час подорожі - Обговорюємо прогноз погоди та організацію екскурсій - Подорожі під час свят Граматика: - Простий майбутній час - Передмайбутній час та його вживання.

04.08.20
Ранкова група
Двічі на тиждень(Вт, Пт)
з 8:00 до 9:30
04.08.20
Вечірня група
Двічі на тиждень(Вт,Чт)
з 17:00 до 18:30
04.08.20
Вечірня група
Двічі на тиждень(Вт, Чт)
з 19:00 до 20:30
04.08.20
Денна група
Двічі на тиждень (Вт, Пт)
з 11:00 до 12:30
08.08.20
Группа вихідного дня
Двічі на тиждень (Сб, Нд)
з 11:30 до 13:00

Cлухачам груп надається можливість безкоштовного відвідування розмовного клубу з носієм мови щосуботи.

A2

2,5 місяці (40 годин)

3 900 грн.

Початковий рівень А2. Програма розрахована на слухачів, що починають вивчення мови, й тих, хто вже володіє базовими знаннями та навичками спілкування. Розділ 6. Вечеря з друзями Лексика та комунікація: - Вчимося давати поради -Сім'я - Італійська кухня. Як поводити себе ресторані. Вчимося розповідати про те, що нам подобається (Vorrei..., Mi piace, Mi piacciono) - Кухня, кухонні прилади та дієслова для опису дій на кухні Граматика: - Посесив та його вживання з назвами членів сім'ї Розділ 7. В кінотеатрі Лексика та комунікація: - Говоримо про спогади та звички минулого - Вчимося розповідати про події в минулому в хоронологічному порядку - Говоримо про кінометограф - Вчимося доходити згоди або аргументувати свої думки - Вивчаємо лексику "кіно" Граматика: - Минулий незавершений час та його вживання - Різниця між минулим незавершеним та минулим завершеним часами - Давноминулий час Розділ 8. За покупками Лексика та комунікація: - Покупки та обгрунтування вибору певного продукту - Вчимося висловлювати задоволення та незадоволення - Покупки та вираження неохідної кількості товару - Вчимося пропонувати, приймати чи відмовляти в допомозі - Види магазинів Граматика: - Прямі займенники та їх вживання в різних типах часів - Частковий займенник ne - Вживання прямих займенників з модальними дієсловами Розділ 9. Гайда за покупками Лексика та комунікація: - Вчимося говорити про одяг, вивчаємо кольори, розмір, стиль - Вирази корисні при покупках (ціни та способи оплати) - Вчимося правильно ставити питання та коректно висловлювати свої думки - Безособові дієслова та вирази Граматика: - Зворотні дієслова та їх вживання - Зворотні дієслова та їх застосування з модальними дієсловами - Безособова форма Розділ 10. Що сьогодні в телепрограмі? Лексика та комунікація: - Види телевізійних програм та ті з них, яким ми надаємо перевагу - Вчимося просити в борг, висловлювати думку, просити про послугу - Вчимося давати поради та вказівки, формувати запрошення - Вчимося давати дорожні вказівки Граматика: - Непрямі займенники та їх вживання - Непрямі займенники та їх застосування з модальними дієсловами - Наказовий спосіб, його вживання з правильними дієсловами та утворення негативної форми - Вживання наказового способу з займенниками та неправильними дієсловами Розділ 11. В ритмі музики. Лексика та комунікація: - Говоримо про музику - Вчимося просити про допомогу та пропонувати альтернативні варіанти - Вчимося висловлювати можливі та неможливі для здійснення бажання, ввічливо просити про допомогу, давати поради, висловлювати особисту думку, посилатись на чиїсь думки чи факти - Вчимося висловлювати майбутнє в минулому часі - Вивчаємо лексику "музика" Граматика: - Простий умовний спосіб та його вживання - Складний умовний спосіб

11.09.2020
Ранкова група
Двічі на тиждень (Пн, Пт)
з 11:30 до 13:00
20.05.2020
Вечірня група
Двічі на тиждень (Ср, Пт)
з 19:00 до 20:30
19.05.2020
Ранкова група
Двічі на тиждень (Вт, Чт)
з 08:00 до 09:30

Студенти груп мають можливість безкоштовно відвідувати розмовний клуб з носієм мови щосуботи.

В1

2,5 місяці (40 годин)

3 900 грн.

Розділ1. Як скласти іспити без стресу? Лексика та комунікація: - Вчимося запевняти в чомусь чи висловлювати шкоду, вибачатись, відповідати на вибачення, висловлювати здивування та недовіру - Вчимося розповідати про минулі події - Говоримо про труднощі, які виникають в процесі навчання та в професійному житті Граматика: - Змішані (комбіновані) займенники та їх вживання у складних часах - Прикметники, займенники та питальні прийменники Розділ 2. Робота та заробіток Лексика та комунікація: - Банківські операції - Вчимося правильно ставити питання - Вчимося писати листи, резюме - Вивчаємо італійські приказки - Вивчаємо складову оголошень про пошук роботи та вчимося писати CV - Розглядаємо професії Граматика: - Відносні займенники та chi та один з різновидів - Вивчаємо конструкції stare + gerundio, stare per + infinito Розділ 3. Вивчаємо Італію Лексика та комунікація: - Вчимося робити порівняння та опис міст - Вчимося розказувати, про те чому надаємо перевагу. Вивчаємо прикметники та іменники на позначення географічних назв - Вчимося бронювати кімнату в готелі, запитувати та надавати інформацію - Місто Флоренція та його визначні місця - Подорожі та відпочинок - Вчимося писати скарги Граматика: - Порівняння двох іменників чи прийменників, прикметників, дієслів та поняття кількості - Вивчаємо дієслова типу farcela e andarsene - Вищий і найвищий ступені порівняння та особливості утворення Розділ 4. Сторінками історії Лексика та комунікація: - Поговоримо про історію, навчимося бути точними та правильно висловлювати думку - Вчимося розповідати казки - Розповідаємо про історичні події Граматика: - Давноминулий час та вживання неправильних дієслів - Римські числа - Минулий час Trapassato remoto - Прийменники образу і способу дії Розділ 5. Наш добробут Лексика та комунікація: - Вчимося давати поради про те, як тримати себе в формі - Вчимося говорити про наші звички - Говоримо про стрес та причини виникнення - Спорт Граматика: - Congiuntivo в італійській мові (теперішній та минулий) та його вживання з неправильними дієслоами - Congiuntivo I та II типу та узгодження часів

10.08.2020
Вечірня група
Двічі на тиждень (Пн, Пт)
з 19:00 до 20:30

Cлухачам груп надається можливість безкоштовного відвідування розмовного клубу з носієм щосуботи.

B2

2,5 місяці (40 годин)

3 900 грн.

Розділ 6. Сходимо в оперу? Лексика та комунікація: - Поговоримо про музику - Навчимося давати поради, настанови, давати вказівки, питати дозволу - Поговоримо про кохання, зневагу та ревність - Навчимося давати дорожні вказівки - Вивчимо лексику, що стосується теми «театр» Граматика: - Непрямий імператив (наказовий спосіб) - Негативна форма непрямого імперативу - Невизначені прийменники та займенники Розділ 7. Гайда за місто Лексика та комунікація: - Переваги та недоліки життя в місті та за його межами - Вчимося читати оголошення про нерухомість, орендувати, купувати чи продавати нерухомість - Говоримо про екологічні ініціативи - Вчимося розповідати про свої страхи та переживання за майбутнє планети - Екологічна свідомість - Захист навколишнього середовища Граматика: - Вивчаємо Congiuntivo imperfetto е trapassato - Використання Congiuntivo I, II e III Розділ 8. Вільний час та розвиток технологій Лексика та комунікація: - Вчимося висувати гіпотези, підтверджувати факти і навпаки - Поради для написання листів - Використання та зловживання технологіями - Реклама - Ми та телефон Граматика: - Il periodo ipotetico та його типи (3) - Використання часточок ci, ne Розділ 9. Мистецтво Лексика та комунікація: - Вчимося розповідати новини - Вчимося питати дозволу та підтверджувати інформацію - Мистецтво та творчість Leonardo da Vinci Граматика: - Пасивна форма та вживання dovere e potere - Пасивна форма з andare - Si passivante та вживання в складних часах Розділ 10. Кожне місто має чим пишатися Лексика та комунікація: - Вчимося розповідати про негативний досвід - Наркотики, як проблема - Соціальні проблеми. Чоловіки та жінки: дискримінація та стереотипи Граматика: - Пряма та непряма мова І, ІІ та ІІІ тип, та показники часу - Periodo ipotetico в непрямій мові Розділ 11. Як чудово читати! Лексика та комунікація: - Запитувати та давати поради стосовно покупки книги - Гороскоп та знаки зодіаку - Поговоримо про книжки - Італійці та читання Граматика: - Герундій - Вживання герундія з займенниками - Infinito presente e passato - Participio presente e passato

15.08.2020
Ранкова група
Двічі на тиждень (Вт, Чт)
з 08:00 до 09:30

Cлухачам груп надається можливість безкоштовного відвідування розмовного клубу з носієм щосуботи.

C1

2, 5 місяці (40 годин)

3900 грн.

Студенти, що вже володіють рівнем В2, мають змогу долучитися до наявної групи. Програма розрахована на слухачів, що володіють рівнем італійської мови В2 та успішно склали іспит цього рівня.

-
Вечірня група
Два раза на тиждень(Нд)
з 19:00 до 20:30
Група ранкова
Два рази на тиждень(Пн Пт)
з 08:00 до 09:30

Заняття проводить італомовний викладач. Слухачам груп надається можливість безкоштовного відвідування розмовного клубу з носієм щосуботи.

intensiv

2 тижні (20) годин

3 900 грн.

Програма розрахована на інтенсивне вивчення італійської мови впродовж двох тижнів (кожного дня, окрім вихідних). Заняття триває 90 хвилин.

кожного понеділка
Ранкова група
з 8:00 до 9:30
Ранкова група
з 10:00 до 11:30
Ранкова група
з 12:00 о 13:30
Денна група
з 15:00 о 16:30
Денна група
з 16:30 о 18:00

Програма розрахована на 20 годин роботи з викладачем та 20 годин самостійної роботи.

IND

від 10 занять

від 3300 грн

Індивідуальне навчання

60 хвилин
з українським викладачем
в школі
380 грн
60 хвилин
з українським викладачем
онлайн
330 грн
60 хвилин
з носієм мови
в школі
600 грн
60 хвилин
з носієм мови
онлайн
500 грн
90 хвилин
з українським викладачем
в школі
560 грн
90 хвилин
з українським викладачем
онлайн
500 грн

A1 online

2,5 місяці (40 годин)

3 900 грн.

Італійська з онлайн нуля! Початковий рівень А1. Програма розрахована на слухачів курсу, що тільки починають вивчення італійської мови і тих, хто вже володіє базовими знаннями та навичками спілкування.

21.07.20
Ранкова група
Двічі на тиждень(Вт, Чт)
з 8:00 до 9:30
21.07.20
Денна група
Двічі на тиждень(Вт, Чт)
з 11:00 до 12:30
21.07.20
Вечірня група
Двічі на тиждень(Вт, Чт)
з 17:00 до 18:30
21.07.20
Вечірня група
Двічі на тиждень(Вт, Чт)
з 19:00 до 20:30

Cлухачам груп надається можливість безкоштовного відвідування розмовного клубу з носієм мови щосуботи.